logos-unia2.jpg

BENEFICJENT:
SIDENT SPÓŁKA Z O.O.
 
zrealizował projekt pt.:

"Innowacyjny sprzęt oraz najnowsze technologie szansą wdrożenia wyników prac badawczych oraz dostępności do specjalistycznych
usług stomatologicznych dla osób niepełnosprawnych."

Umowa: UDA-RPSL.03.02.00-24-00GD/17-00

Wartość projektu: 653 700,00 PLN

Wartość dofinansowania: 261 480,00 PLN

Cel projektu: Świadczenie specjalistycznych usług stomatologicznych, przystosowanych w zakresie innowacyjności procesowej i produktowej do oferowania osobom dorosłym i dzieciom o różnym stopniu niepełnosprawności.

Efekty projektu: Oferta usługowa obejmuje stomatologię zachowawczą, endodoncję, chirurgię stomatologiczną, protetykę, stomatologię dziecięcą, implantologię, profilaktykę, zdjęcia RTG, zdjęcia 3D (CBCT), ortodoncję, periodontologię, zabiegi laserowe oraz w podtlenku azotu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie https://www.scp-slask.pl/.