Rentgenodiagnostyka oraz obrazowanie 3D: prześwietlamy zęby na wylot!

 Wyjątkowo dynamicznie rozwijającą się gałęzią diagnostyki stomatologicznej są techniki cyfrowe. Większa moc obliczeniowa urządzeń oraz wzrost czułości aparatury stwarza szansę na dokładniejszą analizę warunków anatomicznych niż ma to miejsce w przypadku zdjęcia rentgenowskiego. Do najbardziej zaawansowanych, a zarazem najnowszych technik obrazowania wykorzystywanych w stomatologii należy zastosowanie CBCT.

CBCT, czyli badanie 3D

Jeszcze do niedawna podstawą diagnostyki były tzw. panoramy, jednak ze względu na szereg wad, do których należą m.in. nakładające się struktury anatomiczne, zniekształcenia geometryczne i powiększenie obrazu, ustąpiły one miejsca nowym technologiom, takim jak CBCT. Badanie 3D w stomatologii zapewnia trójwymiarowy obraz zębów, szczęki oraz żuchwy. Oparte jest na tomografii wiązki stożkowej lub wolumetrycznej, która dostarcza lekarzowi ogromną ilość precyzyjnych informacji na temat twardych tkanek części twarzowej czaszki, które zostają zobrazowane w rzeczywistym trójwymiarze. Co więcej, każda struktura może zostać obejrzana w dowolnej projekcji oraz zrekonstruowana, co pozwala na uzyskanie rzetelnych informacji do postawienia właściwej diagnozy, potencjalnych zagrożeń i zaplanowania odpowiedniego leczenia.

Jak wygląda badanie?

Badanie CBCT polega się na obrocie lampy rentgenowskiej wokół głowy pacjenta o 360 stopni. Dzięki temu uzyskujemy dużą ilość informacji począwszy od stawów skroniowo-żuchwowych, poprzez zatoki przynosowe, kości szczęk, żuchwy, kończąc na zębach i innych strukturach tkanek twardych. Badanie to znajduje zastosowanie w endodoncji, periodontologii, stomatologii wieku rozwojowego, chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, diagnostyce zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych, protetyce, a przede wszystkim ortodoncji i implantologii. Jest bezpieczniejsze od tradycyjnego badania rentgenowskiego, ponieważ zredukowana zostaje dawka napromieniowania. W trakcie przeprowadzenia jednego badania CBCT pacjent obciążony zostaje dawką promieniowania porównywalną z wykonaniem dwóch zdjęć pantomograficznych.

Każdy pacjent, który rozpoczyna leczenie stomatologiczne, powinien poddać się rentgenodiagnostyce, która pozwoli lekarzowi dentyście na zobaczenie „tego, co niewidoczne dla oczu”. Wnikliwa i dokładna diagnostyka umożliwia przeprowadzenie prawidłowego planu leczenia, jak i zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.

Nasza pracownia RTG i 3D jest dostępna dla Państwa 7 dni w tygodniu! Pamiętaj o wizytach oraz badaniach kontrolnych!