BENEFICJENT: 

SIDENT SPÓŁKA Z O.O.

ŻYWIEC UL. DWORCOWA 22

zrealizował projekt pn.:

"Dywersyfikacja działalności firmy poprzez inwestycję w środki trwałe oraz wzrost zatrudnienia celem rozwoju konkurencyjności i przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa COVID-19".
Umowa: UDA-RPSL.03.02.00-24-0821/20-00

Wartość projektu: 580 200,00 PLN 

Wartość dofinansowania: 493 170,00 PLN

Cel projektu: Świadczenie innowacyjnych usług stomatologicznych oraz badań USG w dobie trwającej pandemii COVID-19.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie https://www.scp-slask.pl/.